Life at Deloitte

Utbildning på Deloitte

"Med Deloitte Academy kan våra medarbetare nå sin fulla potential"

Deloitte Academy är samlingsnamnet för alla interna utbildningar, ledarutvecklingsprogram och lärandeinitiativ som ingår i den omfattande utbildningsresa som en karriär på Deloitte kan vara.

Hur ser Deloitte på utbildning?

Utbildning och utveckling är en livslång process och inget man är färdig med när man lämnar exempelvis universitetet. För ett företag som Deloitte, som ägnar sig åt kvalificerad rådgivning, är det helt avgörande att hitta bra former för att låta medarbetarna fortsätta att utvecklas.

På vilket sätt utvecklas medarbetarna genom Deloitte Academy?

Deloitte Academy baseras på en utvecklings- och lärandefilosofi som kallas "70/20/10”-modellen. Denna knyter ihop det dagliga arbetet med formell utbildning genom kontinuerlig coaching och feedback. Modellen bygger på studier som visar att upp till 70 procent av det vi lär oss kommer från verkliga situationer i arbetslivet. Bara en tiondel av den kunskap som ”fastnar” och kan omsättas i praktiken får vi från formella utbildningsinsatser.

Avgörande är att på ett bra sätt kunna länka ihop den formella utbildningen med det dagliga arbetet genom de återstående 20 procenten – coaching, feedback, och att säkerställa att man snabbt får använda sina nya kunskaper.

Hur ser utbildningen ut från det att man börjar på Deloitte?

I början av karriären är utbildningen övervägande teknisk, eftersom våra medarbetare behöver lära sig hantverket. Men redan från första året finns inslag av utbildning inom ledarskap och affärsmannaskap, någonting som sedan ökar med åren. På så sätt får våra medarbetare den kompetens och de färdigheter som krävs för att leva upp till marknadens krav och lyckas i sina karriärer. 

Vad skulle du säga är de största framtida utmaningarna när det kommer till utbildning?

Utmaningen ligger i att tillse att utbildningen blir mer flexibel, både till form och innehåll, samtidigt som kvalitén hela tiden förbättras. Våra klienter ställer höga krav på våra medarbetare, så medarbetarna måste själva kunna ställa höga krav på rätt utbildning i rätt tid.

Anna Wadmark

Titel: Head of HR, ansvarig för utbildning och internationellt arbete på Deloitte

Anställningsår: 2007

Utbildning
: Företagsekonomi och franska, Stockholms universitet

Tre ord om Deloitte: Utvecklande, socialt, öppet

Hade du nytta av den här informationen?