Karriär

Karriär på Deloitte

What impact will you make?

Vill du bygga din karriär inom ett av världens största revisions- och konsultnätverk? Vi erbjuder en spännande arbetsplats där du får utvecklas och växa i en internationell miljö. Bara du sätter gränserna för hur långt du vill nå hos oss.

Deloitte är ett av Sveriges ledande konsult- och revisionsföretag. Vi är verksamma inom revision, skatterådgivning, riskhantering, finansiell rådgivning, digitalisering och managementkonsulting. Idag har Deloitte 415 000 medarbetare i 150 länder och vi fortsätter ständigt att växa. I Sverige finns vi i Stockholm, Göteborg och Malmö, samt på ett 20-tal andra orter.   

Hos oss gör du en meningsfull skillnad

Vi drivs av att lösa komplexa problem och nå högt uppsatta mål, och i Sverige är vi idag samarbetspartner till merparten av landets största företag. Det som definierar Deloitte är vår strävan att göra en meningsfull skillnad. Vi tror att när våra klienter och vårt samhälle blir starkare, blir vi det också.

Väx i en trygg miljö med inspirerande ledare

På Deloitte ser vi det som en självklarhet att du ska få fortsätta utmanas och utvecklas i din yrkesroll. För oss är det viktigt att varje medarbetare ska få gehör för sina karriärsmål och snabbt få möjlighet att förverkliga dessa. För att möta målen blir du tilldelad en coach som följder dig under din karriär. Tillsammans utarbetar ni konkreta mål att arbeta efter och plockar fram din maximala potential så att du stärks, utmanas och vågar gå vidare i din utveckling. Dessutom får du kontinuerlig feedback och stöttning från dina kollegor och dina ledare. Bara du själv sätter gränserna för hur långt du vill gå inom företaget.

Vårt globala nätverk stöttar din utveckling

Idag har Deloitte kontor i 150 länder världen över. Genom samarbete med internationella kollegor, utbildningar utomlands och globala system har du möjlighet att bygga upp ett stort globalt kontaktnät du har nytta av under resten av din karriär. Vår internationella kultur märks inte minst på mängden nationaliteter vi har i Sverige och vi tror att mångfald gör oss starkare.

Vad passar dig?

På Deloitte rekryterar vi löpande till olika roller. Läs mer om våra yrkesområden och hitta det som passar dig!

Karriärvägar inom Deloitte

Möt våra medarbetare

Få inblick i vardagen på Deloitte ur våra medarbetares ögon

Läs våra medarbetarintervjuer >