Artikel

Vem driver förändring inom personlig hållbarhet?

Sustainable Actions Index

Precis som att företag och regeringar behöver integrera klimathänsyn i alla aspekter av sin verksamhet, så kan också individer föra in hållbarhet i flera aspekter av sina liv.

För att bättre förstå den roll som individer spelar i att bekämpa klimatförändringar har Deloitte skapat studien Sustainable Actions Index. Undersökningen ger en bild av hur människors inställningar till klimatet påverkar hur de lever sina liv och de val de gör i vardagen.

23 000 respondenter i 23 länder deltog i undersökningen, som genomfördes som en del av Deloittes Global State of the Consumer Tracker. Frågorna delades in i tre kategorier:

 1. Personliga val: frågor relaterade till respondenternas dagliga vanor och köpbeslut. Exempel på frågor:
  • Återvinner eller komposterar du?
  • Har du vidtagit åtgärder för att minska din energianvändning eller få din energi från förnybara källor?
  • Försöker du köpa mer lokalproducerat, konsumera mindre kött eller välja mer hållbara produkter?

 2. Samhällsengagemang: frågor om politiskt och medborgerligt engagemang relaterat till hållbarhet, klimatförändringar och miljön. Exempel på frågor:
  • Hur stor är sannolikheten att du skulle rösta på en kandidat som stöder klimatåtgärder?
  • Har du deltagit i klimatprotester eller demonstrationer?
  • Har du pratat med politiker, vänner eller familj om klimatförändringar och miljö?

 3. Åtgärder på arbetsplatsen: frågor relaterade till respondenternas engagemang kring hållbarhet på jobbet. Exempel på frågor:
  • Vad har du för förväntningar på din arbetsgivare när det kommer till hållbarhet?
  • Skulle du överväga att byta jobb för att arbeta för ett mer hållbart företag?

Läs rapporten i sin helhet här.

Hade du nytta av den här informationen?