Perspektiv

Consumer Products

Deloitte stöttar konsumentföretag som specialiserat sig inom allt från kläder, dryck och livsmedel till jordbruk och hemelektronik. Vi hjälper dig att lösa dina största utmaningar – från strategi till utförande. Vårt team för konsumentprodukter ingår i Deloittes globala branschgrupp Consumer & Industrial Products.

Hade du nytta av den här informationen?