Tjänster

Analytics

Dagens ledande organisationer inser att Analytics kan ge stort värde, både i form av smartare beslut och bättre affärer. För att få bästa insikt behöver organisationer utgå ifrån hela sitt ekosystem och beakta sociala, ekonomiska och politiska aspekter. För detta blir användningen av Analytics central för att organisationen ska ha god insikt i sina affärer och resultatet av dem. Alternativet, att generera stora mängder information utan expertis eller rätt verktyg för att analysera och tolka informationen på rätt sätt, leder som regel till dåliga beslut med förödande konsekvenser för affärerna.

Vi hjälper er att lösa utmaningar inom data, teknologi och verksamhet. För detta har vi omfattande branschkompetens, funktionell erfarenhet och kompetens om hur teknologi används. Vi identifierar dagens relevanta frågeställningar för organisationer och tillsammans med dem tar vi fram svaren inom följande områden:

 • Customer and growth analytics
 • Workforce analytics
 • Risk and regulatory analytics
 • Supply chain analytics
 • Finance analytics
 • Industry analytics
 • Big Data
 • Data discovery
 • In-memory analysis
 • Chief Analytics Officer (CAO)
 • SAP Hana
 • Hadoop

Kontakt

Erik Olin

Erik Olin

Country Managing Partner

Erik is Country Managing Partner for Deloitte in Sweden, based in Stockholm and with more than 20 years’ experience of providing advisory and attest services to multinational TMT companies as well as ... Mer