Perspektiv

Power & Utilities

Deloittes team inom Power & Utilites stöttar klienter inom elproduktion, elöverföring och eldistribution samt vattenföretag med en stor bredd tjänster, innovation och kritiskt tänkande. Vi hjälper dig att förutse och bemöta komplexa marknadsutmaningar och ta tillvara på de möjligheter som följer.

Hade du nytta av den här informationen?