Tjänster

Granskning av avtalsefterlevnad

Får du ut maximalt värde ur ingångna avtal?

Det finns både fördelar och risker med externa samarbetspartners som på olika sätt ansvarar för delar av produktion, marknadsföring och leveranser. För att uppnå fördelar med kostnadsbesparingar och fokusering på kärnverksamheten, kan riskerna vara betydande när externa partners ges rätt att använda immateriella tillgångar såsom upphovsrätt, patent och varumärken. Intäktsläckage och bristande kontroll över lager och distribution av produkter till obehöriga parter kan skada varumärket allvarligt.

Regelbunden rapportering från samarbetspartners begärs därför ofta för beräkning av royalties, rabatter och andra ersättningar relaterade till samarbetet. Den höga komplexiteten i de avtal som vanligtvis reglerar samarbetet innebär att rapporteringen kan bli fel med betydande ekonomiska effekter för rapportmottagaren.

Genom att låta granska processen för rapportering av ingångna avtal och relaterade beräkningar, kan rutiner förbättras och eventuella felaktigheter rörande parternas mellanhavanden justeras.

Våra tjänster inom granskning av avtalsefterlevnad inkluderar:

  • Kontroll av samarbetspartners
  • Granskning av royaltyintäkter
  • Granskning och effektivisering av licenshantering
  • Granskning av serviceorganisationer
  • Leverantörsuppföljning från ett hållbarhetsperspektiv (CSR)

Kontakt

Charlotta Wikström

Charlotta Wikström

Partner | Forensic & Financial Crime

Charlotta Wikström is a Partner within Risk Advisory and responsible for our Forensic services including Financial Crime. She has led and coordinated large and complex investigations covering several ... Mer