Perspektiv

International Donor Organizations

Statlig och offentlig verksamhet spelar en avgörande roll för att nå de globala målen för fattigdomsbekämpning, hållbar utveckling och ekonomisk stabilitet. Deloitte bidrar till sociala framsteg och att stärka samhällen världen över.

Hade du nytta av den här informationen?