Perspektiv

Transport

Deloitte hjälper organisationer inom kollektivtrafik med att skapa resultat på en marknad med stora utmaningar: konkurrensen hårdnar, teknologiska krav blir allt större och demografiska förändringar på makronivå som ändrar hur städer och länder förflyttar människor och varor.

Hade du nytta av den här informationen?