Perspektiv

Transport

Deloitte hjälper organisationer inom kollektivtrafik med att skapa resultat på en marknad med stora utmaningar: konkurrensen hårdnar, teknologiska krav blir allt större och demografiska förändringar på makronivå som ändrar hur städer och länder förflyttar människor och varor.

Hade du nytta av den här informationen?

Related topics