tekniktrender

Deloitte Insights

2023 Global Human Capital Trends

New Fundamentals for a Boundaryless World

Nästan tre år efter att pandemin bröt ut är de faktorer som traditionellt styrt arbetet – hur det är organiserat, var arbetet sker och vem som kvalificerar sig för specifika roller – på väg att försvinna. 87 procent av företagsledare förstår behovet av nya grunder i dagens arbetsliv, men endast 24 procent påstår att deras organisation är redo att göra nödvändiga förändringar.

Rapporten 2023 Global Human Capital Trends, "New Fundamentals for a Boundaryless World", undersöker hur ledare hanterar aktuella utmaningar och hur deras organisationer kan lyckas i en ständigt och snabbt föränderlig miljö. Studien baseras på svar från över 10 000 respondenter i 139 länder, inklusive 1 500 chefer och styrelseledamöter. I studien rankas ledarskap som ett av de främsta hindren för sju av de nio trenderna som utforskas i rapporten.  Detta visar att det återstår ett stort utvecklingsarbete hos organisationerna, menar Josefine Liljeqvist, ansvarig inom Human Capital på Deloitte i Sverige: 

2023 Global Human Capital Trends

Utforska insikterna i rapporten

Insikterna från årets Global Human Capital Trends visar att ledare världen över fortsatt har områden om kompetens, arbetskraft och organisation högt upp på listan av verksamhetsprioriteringar. Samtidigt så känner de inte att de har allt som krävs för att driva igenom den förändring som anses nödvändig. Det finns enorma möjligheter att utvecklas och positionera sig på arbetsmarknaden för den som lyckas öppna nya gränser, finna nya arbetssätt och utveckla relationerna mellan medarbetare, ledare, kunder och intressenter

 

Se nedan sammanfattning av några av årets trender!
Ta det av hela rapporten här.


If the past century of work was based on the view that work was fixed and repeatable, the next century will be based on the view that work is fluid and agile.

In a boundaryless world, work isn’t defined by jobs, the workplace isn’t a specific place, and many workers aren’t traditional employees. Those who partner with workers and experiment with what’s possible will create sustainable work models and elevated outcomes—making work better for humans and humans better at work.

Read the introduction

Navigating the End of Jobs:

The boundaries that delineated job from job are now limits on innovation and agility. We are seeing organizations experiment with using skills, not jobs, as a baseline for workplace decisions.

 • The Readiness Gap:
  • 93% say moving away from a focus on jobs is important or very important to their organization’s success.
  • Yet only 20% believe their organization is very ready to tackle the challenge.
 • Obstacles:
  • 46% of respondents cite legacy mindsets and practices as biggest challenge to transforming into a skills-based organization.

Powering Human Impact with Technology:

Tech is not just a force to automate work done by humans – it can actually enhance human performance.

 • Enable technology to work on the worker:
  • 42% of business leaders expect that technology will help drive better organizational outcomes by nudging workers and teams to perform better.
 • The Readiness Gap:
  • 90% believe that using technology to improve work outcomes and team performance is important to their organization’s success.
  • Yet only 22% believe their organizations are very ready to use technology to improve work outcomes and team performance.
    


Activating the Future of Workplace:

Advances in technology are redefining the concept of the "workplace" putting more focus on ‘how’ work is done, rather than "where".

 • The Readiness Gap:
  • 87% of business leaders believe that the right workplace model is important or very important to their organization’s success.
  • Yet only 24% feel their organization is very ready to address this trend
 • Only 6% of our surveyed organizations say they have not and will not change their workplace strategy.

 

Explore all trends and insights of the report

Fullwidth SCC. Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Hade du nytta av den här informationen?