Tjänster

Affärsjuridisk rådgivning

Optimera de kommersiella målen

Dagens multinationella organisationer behöver juridiska rådgivare som kan bistå i såväl dagliga frågor som i större transaktioner. För att framgångsrikt bedriva affärsverksamhet är det viktigt att vara medveten om verksamhetens juridiska och kommersiella risker och konsekvenser.

Genom att kartlägga dessa risker innan beslut fattas och transaktioner verkställs minimeras oväntade problem, vilket håller företagets kostnader nere. Med hjälp av en rådgivare som inte bara har den juridiska kunskapen utan även förståelsen för affärens kommersiella aspekter kan verksamheten struktureras med effektiv tidsinsats, minimerad risk och hög tillförlitlighet. Vi erbjuder juridisk riskanalys, proaktiv vägledning och strukturerade transaktioner för att hjälpa er att optimera de kommersiella målen på både den svenska och den globala marknaden.

Vi tillhandahåller ett brett utbud av affärsjuridiska tjänster inom exempelvis bolagsrätt, arbetsrätt, avtalsrätt, obeståndsrätt och fastighetsrätt. Vi erbjuder även helhetslösningar anpassade för ert företag inte bara genom vår breda juridiska kompetens, utan även genom Deloittes övriga tjänsteområden inom exempelvis skatt, redovisning, revision och olika typer av finansiella frågor, både i Sverige och globalt.

Bland våra klienter finns alltifrån ägarledda företag som vill ha råd inför generationsskiften, avtalsförhandlingar eller andra aspekter av den dagliga verksamheten, till stora multinationella bolag som behöver rådgivning inför internationella omstruktureringar eller förvärv.