Lösningar

Obeståndsrätt

Den globala finanskrisen har lett till att många företag drabbats av instabilitet. När företagen kämpar med svåra val kan Deloitte föreslå alternativ för att hjälpa återhämtningen, till exempel omstrukturering eller biträde vid insolvensförfaranden.

Deloitte har stor vana av att arbeta med banker, advokater, konkursförvaltare, kreditförsäkringsbolag och offentliga myndigheter. Vi samarbetar över hela världen för att på så sätt leverera vägledning utifrån flera kompetensområden och perspektiv.