Artikel

The Future of Health in Europe

Sveriges och Europas hälso- och sjukvårdssystem står inför stora utmaningar

Den åldrande befolkningen, kulturförändringar, stelbenta och komplexa finansieringsmodeller, stigande kostnader för innovation, brist på kvalificerad personal, ökande hälsoskillnader och hälsoutmaningar som härrör från klimatförändringar hotar hållbarheten och värdet av kostnaden för hälso- och sjukvårdstjänster.

För att säkerställa medborgarnas framtida hälsa och välbefinnande kommer Europa att behöva kartlägga och ta fram en ny, kostnadseffektiv och hållbar strategi för hälso- och sjukvård.

Deloitte tror att framväxande teknologier och digital transformation kommer att möjliggöra ett skifte från den nuvarande reaktiva behandlingsmodellen till en kontinuerlig, framåtblickande, proaktiv hanteringsmodell för hälsa.

Detta skifte kommer att fokusera på prevention och tidigare diagnos, i syfte att upprätthålla välbefinnande och förbättra kostnadseffektiviteten för hälso- och sjukvård.

Vård kommer att organiseras kring medborgaren snarare än kring de institutioner som idag driver de befintliga hälso- och sjukvårdssystemen.

Trots skillnader mellan länder finns det en enad ambition att säkerställa tillgänglighet, jämlikhet, kvalitet och säkerhet inom hälso- och sjukvården.

Hälso- och sjukvårdskostnaderna förväntas fortsätta att öka, men finansieringsnivåerna förväntas ligga mer i linje med den förpandemiska tillväxttakten.

Finansieringsklyftorna mellan länder kommer sannolikt att kvarstå, men klyftan kommer att minska i takt med att konsumtion och allmänhetens förväntningar ökar.

Här är några specifika åtgärder som Deloitte föreslår för att möta de utmaningar som Europas hälso- och sjukvårdssystem står inför:

  • Investera i och implementera nya teknologier och digital transformation för att förbättra kostnadseffektiviteten och kvaliteten inom hälso- och sjukvården.
  • Utveckla en ny, mer proaktiv modell för hälsovård som fokuserar på prevention och tidigare diagnos.
  • Se till att hälso- och sjukvården är tillgänglig och jämlik för alla, oavsett bakgrund eller inkomst.

Dessa åtgärder är avgörande för att säkerställa en hållbar och prisvärd hälso- och sjukvård i Europa i framtiden.

Hade du nytta av den här informationen?