Artikel

Digitalisering och IT – en möjlighet i M&A-processer

Tre trender för lyckade separationer och integrationer

Publicerad: 2020-04-02

Separationer och integrationer är komplexa M&A-aktiviteter där IT ofta utgör en stor utmaning, samtidigt som det är en förutsättning för en lyckad affär. Vad bör ni ha i åtanke för att lyckas med IT-utmaningen i era separationer och integrationer? Vi presenterar tre trender och tillhörande tips för att framgångsrikt hantera IT i M&A-processen.

Att förstå värde, potential och risker relaterat till IT inför en transaktion är idag en förutsättning för framgångsrika M&A-affärer. Vid separationer och integrationer är IT ofta den största operationella utmaningen samt en drivare för såväl kostnader som synergier. Hur väl IT hanteras inför, under och efter en transaktion kan alltså vara avgörande för om en affär blir lyckad eller ej, inte minst i tider av sämre konjunktur då kostnadssynergier och lägre löpande kostnader blir viktigare. I takt med teknikutvecklingen och digitaliseringens frammarsch växer nya affärs- och leveransmodeller fram, vilket påverkar M&A-affären i sin helhet, och IT:s roll i synnerhet.
 

Problem när IT förbises i M&A-processen

IT är till sin natur komplext och tidskrävande vid förändring. Ofta knyter IT samman processer och affärsenheter internt och externt med kunder och leverantörer i hela värdekedjan. IT är ofta den funktion eller arbetsström med längst ledtider vid en affär, trots detta är det vanligt att komplexitet och ledtider underskattas, samtidigt som värdet IT kan bidra med i affären förbises.

Att IT förbises vid M&A resulterar i att IT hanteras på ”ad-hoc” basis och att IT funktionen involveras sent i processen, vilket skapar utmaningar med att klara måldatum och deadlines. IT-funktionen får svårt att hinna planera och förbereda för separationen eller integrationen, vilket riskerar att ytterligare öka komplexitet och kostnad i transaktionen samt ökar risken för att affärens identifierade synergier ej realiseras. Dessutom gör den korta framförhållningen att fokus hamnar på kortsiktiga lösningar istället för långsiktiga och framtidssäkra lösningar som skapar mervärde för verksamheten.

Vanligtvis leder detta till höga operationella IT kostnader en tid efter affären – då antalet system och infrastruktur för köparen ackumulerats och arbetet med att rationalisera IT-landskapet uteblivit. För säljaren innebär motsvarande strandade kostnader för sådant som ej gått att överföra till köparen och ett ibland överdimensionerat IT-landskap för den kvarvarande verksamheten.

IT och digitalisering är idag en viktig värdedrivare för många företag. Teknikutvecklingen har gjort IT till en central del av M&A-processen, där mogna aktörer nyttjar teknik för att öka värdet i affären samt adressera de operationella utmaningarna.
 

Tre trender för att framgångsrikt hantera IT i M&A-processen

Ladda ner vår point of view där lyfter vi fram tre trender och tillhörande tips för att framgångsrikt hantera IT i M&A-processen.

  • Värdet på IT och mjukvara – en kritisk aspekt i värderingen
  • Molntjänster för att skynda på processen
  • Tidig realisering av framtida målbild genom transformationsfokus
I vår Point of View presenterar vi tre trender och konkreta tips på hur du kan anamma dessa
Hade du nytta av den här informationen?