Tjänster

Valuation & Modelling

Att uppskatta värdet på ett företag, en tillgång eller ett affärsintresse är en del av utmaningen. Att analysera och presentera informationen för att stödja beslutsfattande är lika viktigt.

Värdering av verksamheter eller tillgångar kräver djup förståelse för marknaden, verksamheten och dess konkurrenter, den aktuella tillgången, finansiell och icke-finansiell information samt regelverk.

Vi har mångårig erfarenhet av värdering av hela verksamheter, rörelsegrenar, aktier, immateriella tillgångar och olika typer av finansiella instrument. Vårt arbete är behovsanpassat och kan omfatta allt ifrån enklare räkneövningar och indikativa bedömningar till fullskaliga rapporter och utlåtanden som håller för granskning av aktieägare, skattemyndighet och revisorer. Genom vårt internationella nätverk levererar vi branschanpassade helhetslösningar som spänner över olika regelverk, discipliner och geografiska områden. Vi tillämpar den senaste finansiella teorin och arbetar med ett flertal metoder, modeller och databaser.

Några exempel på vårt tjänsteutbud inom värdering är:

  • Företagsvärdering vid företagstransaktioner
  • Värdering av aktier, optioner eller andra finansiella instrument
  • Företagsvärdering för skatte- eller redovisningsändamål
  • Värderingsstöd i tvister
  • Finansiell modellering

Kontakt

Mats Lindqvist

Mats Lindqvist

Partner | Valuation & Modelling

Mats is a partner and leader of Deloitte’s Swedish Valuation & Modelling team. He started working for Deloitte in 1994 and worked in London, UK from 2001 to 2003 and has experience of valuation and an... Mer