Artikel

Banbrytande skatteregler för den moderna tiden – Hur snart blir detta verklighet?

Publicerad: 2021-10-14

Som Deloitte redan tidigare kommunicerat, uppnådde G20/OECD den 8 oktober 2021 en politisk överenskommelse om väsentliga delar avseende det s.k. ”Pillar One and Two”-regelverket för att hantera skatteeffekterna av den alltmer digitaliserade ekonomin. Ytterligare information om denna överenskommelse återfinns här.

G20/OECD avser nu att utveckla regelverket ytterligare och förväntas lansera modellregler i november 2021 som ska ligga till grund för den lokala implementeringen i berörda länder. Pillar One och Pillar Two förväntas träda i kraft redan från och med 2023 (även om vissa delar, t.ex. den s.k. Under-Taxed Payments Rule inom Pillar Two implementeras senare).

EU-kommissionen meddelade i ett uttalande från juli 2021 att direktiv kommer att användas för att säkerställa en enhetlig implementering i EU:s medlemsstater samt för att säkerställa att implementeringen är i linje med befintlig EU-lagstiftning. Detta kommer åtminstone att ske för Pillar Two och kommer eventuellt även att ske för Pillar One. I sitt uttalande meddelande EU-kommissionen att sådana förslag till direktiv kan förväntas kort efter att en politisk överenskommelse har uppnåtts inom OECD/G20. Även om det inte finns någon bestämd tidpunkt för sådana förslag till direktiv, har Deloitte fått indikationer på att ett förslag för direktiv för Pillar Two kan förväntas innan utgången av 2021 med ett mål för antagande av direktivet tidigt i 2022. Ett eventuellt Pillar One-direktiv förväntas antas under det tredje kvartalet i 2022.

Deloitte Sverige följer utvecklingen noggrant och diskuterar gärna inverkan på er verksamhet, samt den förväntade tidslinjen, närmare.

Hade du nytta av den här informationen?