Nyheter

En överenskommelse är nådd – EU säger ja till Pillar II!

Tax Alert

Published: 2022-12-14

Sent den 12 december 2022 blev det klart att samtliga medlemsstater inom EU nu är överens om att anta det så kallade Pillar II-direktivet. Reglerna ska vara implementerade av medlemsländerna senast den 31 december 2023 och påverkar främst koncerner med årlig omsättning om 750m EUR eller mer.

Sent den 12 december 2022 blev det klart att samtliga medlemsstater inom EU nu är överens om att anta det så kallade Pillar II-direktivet. Det innebär att länderna nu sagt ja till en global minimiskatt om 15 % för koncerner med årlig omsättning om 750m EUR eller mer. Reglerna ska vara implementerade av medlemsländerna senast den 31 december 2023.

Överenskommelsen som nu träffas är resultatet av långa politiska förhandlingar som pågått under hela 2022 och som fördröjt antagandet av direktivet. Här kan du läsa mer om överenskommelsen. Nu återstår ett formellt antagande av direktivet och att reglerna införlivas i lokal lagstiftning.

För svenskt vidkommande pågår just nu en utredning kring hur direktivet ska implementeras som förväntas vara klar senast den 31 januari 2023. Här kan du läsa mer om den pågående utredningen. Deloitte följer självklart utvecklingen och återkommer med löpande uppdateringar.

Vill du veta mer om vad Pillar II-direktivet kommer att innebära för er koncern?
Lyssna i så fall gärna på när Jens Gullfeldt, Partner för Tax Management Consulting på Deloitte Sverige, och Matteus Benjaro, Senior Manager inom Business Tax på Deloitte Sverige diskuterar regelverket och hur vi stöttar våra kunder just nu, både vad gäller reglernas tolkning, insamling av datapunkter och implementering av datasystem. Länken leder dig till Deloittes Skattedag 2022 och presentationen heter Pillar 2 – Maximum tech for the minimum tax. Länken hittar du här.

Besök gärna även Deloitte Sveriges sida för Pillar II som vi löpande håller uppdaterad med de senaste nyheterna på området. Länken hittar du här.
 

Authors: Jens Gullfeldt, Matteus Benjaro, Hanna Lordh

Fullwidth SCC. Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Hade du nytta av den här informationen?