Tjänster

Incitamentsprogram

Planera rätt för att få önskad effekt

Incitamentsprogram ska utformas på ett sätt som leder till önskad effekt och möter de krav som ställs från aktieägare och marknaden i övrigt, samtidigt som de är attraktiva för de anställda. Ett incitamentsprogram bör utformas så att det är optimalt utifrån flera aspekter såsom företagets utvecklingsfas och framtidsutsikter, målgrupp, aktieägarperspektiv, affärsmässighet och förekommande program på den marknad där företaget verkar.

När ni står i begrepp att införa incitamentsprogram erbjuder vi komplett rådgivning, bland annat inom värdepappersreglering, aktiemarknadsfrågor, bolagsrättsliga frågor, redovisningsfrågor och skattekonsekvenser. Vi bistår med all dokumentation och med implementeringen.

Våra specialister i Sverige och vårt globala nätverk har mångårig erfarenhet av att utforma och implementera aktiebaserade incitamentsprogram och bonuslösningar för anställda både globalt och nationellt. Uppdragen omfattar program i allt från mindre tillväxtföretag till de största börsbolagen. Vi hjälper också dotterbolag/filialer med skattemässig hantering av incitamentsprogram som erbjuds anställda i Sverige från utländskt moderbolag.

Kontakt

Aija Englund

Aija Englund

Director | Global Employer Services

... Mer