Lösningar

Financial Services Tax

Står du inför komplexa skattemässiga frågeställningar och utmaningar?

Är din verksamhet en del av den finansiella sektorn? Tillhör du kreditmarknaden, utvecklar och säljer finansiella produkter, erbjuder liv-/sakförsäkringar eller förmögenhetsförvaltning? I så fall står du ofta inför komplexa skattemässiga frågeställningar och utmaningar – inte minst mot bakgrund av den regulatoriska utvecklingen och ökade rapporteringskrav.

Våra inkomstskattespecialister med inriktning på den finansiella sektorn kan hjälpa dig i frågeställningar som inte bara kräver god branschkännedom utan även hög kunskap om skatteregler. Vi har stor erfarenhet från arbete med banker och försäkringsbolag, samt inom investment management-sektorn. Vårt arbete sker i tätt samarbete med andra branschspecialister inom vårt globala nätverk. Genom att kombinera branschinsikter med kunskap om skatteregelverket kan vi hjälpa dig med välanpassade lösningar. Exempel på områden vi kan hjälpa till med:

  • Nationella och internationella transaktioner
  • Omstruktureringar
  • Utveckling och skatteeffektiv strukturering av finansiella produkter
  • Branschspecifika skattefrågor
  • Källskattehantering
  • Transfer Pricing
  • Utlandsetableringar och hantering av filialer
  • Samlad rådgivning avseende skatt, redovisning och regulatoriska frågor
  • Skatterapportering inklusive FATCA
  • Financial Transaction Tax

 

Kontakt

Lars Franck

Lars Franck

Partner | Business Tax

Lars is head of Corporate Tax at Deloitte Sweden with over twenty years of experience of Swedish and international tax. He also has a deep knowledge of complex tax issues related to inter-alia cross-b... Mer