Tjänster

International Assignment Services

Ett kostnadseffektivt och säkert sätt att hantera internationella utstationeringar

Vid utstationering av personal uppstår många komplexa frågor kring till exempel skatt, socialförsäkring, migration eller arbetsrätt i såväl hemland som arbetsland. Företag behöver en policy och rutiner för att effektivt och konsekvent hantera dessa frågeställningar. Det är också viktigt att skapa kontroll över kostnader och risker avseende deklarationer och skattebetalningar.

Vi erbjuder ett antal olika tjänster vid internationella utlandsstationeringar:

  • Utredningar, planering och kostnadsanalyser avseende beskattning, socialförsäkring, pensioner, arbetsrätt och migration.
  • Administrativa tjänster som till exempel registrering av företag och arbetsgivare i Sverige för inbetalning av preliminärskatt och sociala avgifter, skatteregistrering av anställda, upprättande av preliminär självdeklaration och jämkningsansökningar. Vi assisterar även med ansökningar om expertbeskattning, särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) samt utsändningsintyg (A1, E101, US/SW101 med flera).
  • Deklarationstjänster.
  • Ansökan om arbetstillstånd. Vår certifiering hos Migrationsverket garanterar en snabb handläggning av arbets- och uppehållstillstånd.
  • Arbetsrätt och anställningsavtal.
  • Internationell lönehantering samt rådgivning och praktiskt tillämpning av expertskatt i lönesystem, särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK), netto- till bruttoberäkningar och splitlöner.
  • Effektiva system för administration och informationsdelning via vår globala webbaserade portal.

Kontakt

Olle Kinnman

Olle Kinnman

Partner | Global mobilitet

Olle är partner och skattejurist med mer än 26 års erfarenhet av internationell individbeskattning, socialförsäkring, incitamentsprogram, arbetsrätt, löneadministrering, immigration och tekniska lösni... Mer

Torbjörn Hagenius

Torbjörn Hagenius

Ansvarig partner | Global mobilitet

Torbjörn är ansvarig partner för Global Employer Services (GES) på Deloitte i Sverige och Norden. Han ingår även i ledningsgruppen för GES globalt samt inom EMEA. Torbjörn har 25 års erfarenhet av råd... Mer