Tjänster

Personalförflyttningar och tjänsteresor

Säkerställ korrekt och effektiv hantering vid personalförflyttningar och tjänsteresor över landsgränser

Vid förflyttning av personal mellan olika länder uppstår komplexa frågor kring skatt, socialförsäkring, migration och arbetsrätt i såväl hemland som arbetsland. Företag behöver rutiner för att effektivt och konsekvent hantera dessa frågeställningar. Det är också viktigt att skapa kontroll över kostnader och risker avseende deklarationer och skattebetalningar.

Vi erbjuder ett antal olika tjänster för bolag med anställda i gränsöverskridande situationer. Exempelvis:

  • Utredning, planering och kostnadsanalys avseende beskattning, socialförsäkring, pensioner, arbetsrätt och migration. Vi kan hjälpa till med att säkerställa korrekt hantering genom översyn, policyutformning och processledning.
  • Identifikation och hantering av compliance-risker för bolagets frekventa affärsresenärer.
  • Assistans med val av effektiva, tydliga och kostnadssäkra kompensationsmodeller.
  • Administrativa tjänster som registrering av företag och arbetsgivare i Sverige för inbetalning av preliminärskatt och sociala avgifter, skatteregistrering av anställda, upprättande av preliminär självdeklaration och jämkningsansökningar. Vi assisterar även med ansökningar om expertbeskattning, särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) samt utsändningsintyg (A1, E101, US/SW101 med flera).
  • Praktisk tillämpning vid internationell lönehantering.
  • Deklarationshantering för anställda i både hem- och arbetsland.
  • Ansökan om arbetstillstånd. Vår certifiering hos Migrationsverket garanterar en snabb handläggning.
  • Effektiva och säkra system för administration och informationsdelning via vår globala webbaserade portal.
  • Personaluthyrning av mobilitets- och skattespecialister.

Kontakt

Anna Sabelström Holmberg

Anna Sabelström Holmberg

Partner| Global Employer Services

Anna is a tax partner working with international taxation of individuals and related questions. She is Head of Global Employer Services at Deloitte in Sweden. Anna has more than 20 years of extensive ... Mer

Alexander Strandberg

Alexander Strandberg

Partner | Global Employer Services

Alexander Strandberg är partner och skattejurist med drygt 15 års erfarenhet av internationell personbeskattning, socialförsäkring, incitamentsprogram och frågor kring arbetsgivarrapportering. Alexand... Mer