Tjänster

Lönerapportering i global kontext

Översyn och praktisk tillämpning av löneadministration i Sverige och utomlands

Deloitte assisterar med svensk och Internationell lönehantering samt omfattande rådgivning i samband med den komplexa arbetsgivarrapportering som många gånger uppstår vid gränsöverskridande arbete. Deloitte kan exempelvis assistera med praktisk tillämpning vid:

  • Expertskatt och eventuella liknande expatriat-regimer i andra länder.
  • Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) eller motsvarande i andra länder.
  • Netto- till bruttoberäkningar och splitlöner.
  • Socialförsäkringsavgiftsrapportering
  • Fältkodsredovisning
  • Incitamentsrapportering

Deloitte kan även assistera med omfattande analys och översyn av nuvarande och tidigare löneadministration för att identifiera eventuella compliance risker.