Tjänster

Personaluthyrning av mobilitets- och skattespecialister

Tillfällig förstärkning till HR-avdelningen eller mobilitetsfunktionen

Vid behov av tillfällig förstärkning av bolagets HR-avdelning eller mobilitetsfunktion erbjuder Deloitte specialistkunskap på plats. Genom våra specialanpassade lösningar hyr ni in en eller flera av våra konsulter som tillfälligt stöd – under en längre eller kortare period.

Välkommen att kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa ditt företag med resurs- eller kompetensstöd, till exempel vid något av följande tillfällen:

  • Större projekt
  • Tillfällig arbetstopp, sjukskrivning, föräldraledighet eller annan oväntad förändring som påverkar personalstyrkan
  • Kvalitetssäkring av projekt och processer
  • Inför skapandet av en ny mobilitetsfunktion
  • Utarbetande av policy, processer, checklistor och mallar
  • Utbildningsinsatser 

Deloitte erbjuder specialistkunskap inom global mobilitet på det sätt som passar ditt företag. Vi kan bistå med rådgivning i samband med utlandstjänstgöring exempelvis rörande kompensation, policy, skatt, socialförsäkring, payroll, migration eller arbetsrätt.

Kontakt

Anna Sabelström Holmberg

Anna Sabelström Holmberg

Partner| Global Employer Services

Anna is a tax partner working with international taxation of individuals and related questions. She is Head of Global Employer Services at Deloitte in Sweden. Anna has more than 20 years of extensive ... Mer