Tjänster

Återflytt till Sverige

Private Client Services

Bor du idag i utlandet och funderar på att flytta till eller tillbaka till Sverige? Det finns det många omständigheter som bör beaktas för en så skatteeffektiv återflytt som möjligt.

För dig som idag bor i utlandet och funderar på att flytta till eller tillbaka till Sverige finns det många omständigheter du bör beakta för en så skatteeffektiv återflytt som möjligt. Enligt svensk intern lagstiftning anses en individ vara obegränsat skatteskyldig i Sverige om personen är bosatt i Sverige, vistas stadigvarande i Sverige alternativt har väsentlig anknytning till Sverige. Reglerna om väsentlig anknytning medför att en person som bor och lever utomlands fortfarande kan räknas som obegränsat skattskyldig i Sverige och därmed vara skattskyldig för sina globala inkomster i Sverige. På samma sätt kan du behålla skattskyldighet till det tidigare bosättningslandet efter en återflytt till Sverige.
 
Efter att du har flyttat tillbaka till Sverige kommer dina utländska inkomster omfattas av svensk beskattning därför bör du innan en flytt överväga vilka inkomster du kommer ha kvar i utlandet efter återflytten. Behåller du fastighet, får inkomst, har kvar anställning eller har kvar delar av din familj i det tidigare bosättningslandet kan detta skapa oförmånliga skattekonsekvenser för dig och din familj, vilka kan undvikas med rätt planering inför en återflytt.
 
Deloitte och Private Services har under många år framgångsrikt assisterat entreprenörer, anställda, pensionärer och andra med frågor inom skatt och socialförsäkring vid flytt till och från Sverige. Vi erbjuder en solid helhetslösning vid flytt från Sverige och hjälper dig när du vill flytta tillbaka.
 
Genom vår globala räckvidd och bredd av tjänster kan vi leverera rådgivning av flera jurisdiktioner via en enda kontaktpunkt, rådgivning anpassad till dina specifika behov levererade på ett integrerat och personligt sätt. Har du frågor eller funderar på en återflytt till Sverige är du välkommen att kontakta oss!


Kontakt Göteborg, Malmö

Alexander Strandberg

Alexander Strandberg

Partner | Global Employer Services

Alexander Strandberg är partner och skattejurist med drygt 15 års erfarenhet av internationell personbeskattning, socialförsäkring, incitamentsprogram och frågor kring arbetsgivarrapportering. Alexand... Mer