Tjänster

Frivillig självrättelse

Private Client Services

En individ som är skattskyldig i Sverige och erhåller utländska kapitalinkomster är som utgångspunkt skyldig att redovisa inkomsterna i Sverige. Den som inte redovisar sina utländska kapitalinkomster riskerar skattetillägg och om det rör sig om större inkomster föreligger en risk för skattebrott. Genom att lämna en frivillig rättelse redovisar du tidigare oredovisade utländska inkomster för de fem föregående beskattningsåren plus det innehavande beskattningsåret och minskar med detta risken för skattetillägg och skattebrott.
 
Skattskyldiga i Sverige som mottar kapitalinkomster från utlandet, exempelvis från utländska banker är skyldiga att redovisa inkomsten i Sverige även om pengarna aldrig överförs till ett svenskt konto. Utländsk inkomst som inte inkluderas i din deklaration eller redovisas felaktigt, exempelvis kapitalinkomster, ränteinkomster eller utdelningar kan leda till skattetillägg om 40 % på den undanhållna skatten. I de fall där det handlar om större belopp i undanhållen skatt råder det en risk för skattebrott och kriminella åtal, i dessa fall kan vi behöva att rapportera 10 beskattningsår tillbaka plus det innehavande beskattningsåret. Genom att frivilligt lämna en rättelse minskar riskerna för skattebrott och kriminella påföljder.
 
Tillgångar som hålls genom speciella företags-, trust- eller stiftelsestrukturer kan falla under CFC-beskattning (Controlled Foreign Companies) och de svenska reglerna för familjestiftelser där inkomsterna beskattas som tjänsteinkomst med en progressiv skatt upp till 57 %. Dock finns det möjlighet att yrka att tillgångar som hålls genom speciella strukturer skall beskattas som kapitalinkomst för individen vilket resulterar i en lägre beskattning. Skatteverket har på senare tid börjat granska hårdare avseende utländska strukturer, varför en utredning är essentiell att göra innan självrättelsen påbörjas i sådana fall.
  
Deloitte och Private Client Services har assisterat med mer än 1 100 rättelser sedan 2009 och med vår globala räckvidd och bredd av tjänster kan vi leverera skräddarsydda lösningar för hela din situation. Vi går in som ombud för dig och ombesörjer hela hanteringen av omprövning av tidigare års deklarationer (Självrättelsen). Hela processen beräknas ta ca 12 månader från första mötet tills slutgiltigt skattebeslut erhålls från Skatteverket.
 
Om du funderar på att lämna en frivillig rättelse är du välkommen att kontakta oss.

Boka ett möte

Kontakt Göteborg, Malmö

Alexander Strandberg

Alexander Strandberg

Partner | Global Employer Services

Alexander Strandberg är partner och skattejurist med drygt 15 års erfarenhet av internationell personbeskattning, socialförsäkring, incitamentsprogram och frågor kring arbetsgivarrapportering. Alexand... Mer

Mato Saric

Mato Saric

Director | Business Tax

    ... Mer