Tjänster

Generations- /ägarsskifte

Private Client Services

Ett generations-/ägarskifte är, oavsett om det ska ske inom familjen eller till extern part, en komplicerad process som involverar många civil- och och skatterättsliga överväganden som kan vara avgörande för om transaktionen blir en framgång eller ett misslyckande.
 
Förändringen kan många gånger innebära en stor personlig och emotionell omställning för ägaren. Även om överlåtelsen sker inom familjen finns det många omständigheter som bör beaktas så som splittrat ägande, kompensation till syskon och hur överlåtarens egna framtida försörjning tryggas detta gör att planeringen inför ägarskifte är essentiell. 
 
Vi hjälper dig och ger råd om lämpliga strukturer samt utarbetande av relevanta avtal och tillhörande dokument som innefattar affärsrådgivning, skatterätt och familjerätt.

Kontakt Stockholm

Johan Sander

Johan Sander

Partner | Private Client Services

Johan Sander är skattejurist och partner med över 23 års erfarenhet inom internationell skatterådgivning. Johan är specialiserad inom internationell individbeskattning, socialförsäkringsfrågor, 3:12, ... Mer

Kontakt Malmö, Göteborg