2. Vakanta AB

Vakanta gör det lätt att hitta, hyra, hantera och analysera extern arbetskraft. Deras intuitiva VMS ger alla berörda parter ett gemensamt digitalt arbetsflöde och omedelbar åtkomst till över 1 400 oberoende byråer och konsulter.

Kunderna konsoliderar alla sina leverantörer i Vakanta. Därmed skyddas viktiga relationer, allt sker i enlighet med GDPR, och det blir lätt att styra affärer till föredragna leverantörer.

Vakanta standardiserar och effektiviserar alla aspekter av konsulthantering. Realtidsdata och en databas med historik och statistik ger dessutom underlag för strategiska beslut om framtida upphandlingar.
Vakanta ger den kompetens, kostnadseffektivitet och kontroll som krävs i dagens gig-ekonomi.