3. InfoSolutions Sverige AB

InfoSolutions Sverige AB grundades av Alex Stendahl år 2007 och erbjuder idag produkter och lösningar för att digitalisera sjukvården. Fokus ligger på att utveckla och erbjuda användarvänliga, stabila, patientsäkra och effektiva lösningar och system till Regioner, Laboratorium, Vårdgivare och Sjukhus. Företaget har utvecklat flera webbaserade system, inklusive LabPortalen, PatientPortalen, BrevPortalen, RöntgenPortalen, Connect, KonsultationsRemiss, TrackIT och Medicinska Studier som möjliggör att kunderna sparar tid, pengar, administration och kan öka patientsäkerheten. InfoSolutions är på en spännande tillväxtsresa och har idag de flesta Regioner, Laboratorier och mer än 1500 vårdgivare som kunder. Visionen är att koppla ihop och digitalisera sjukvården för en friskare värld, både i Sverige och internationellt.