5. Besettle Finance AB

Besettle är ett fintechföretag av och med inköpsproffs. Vi levererar en helt digitaliserad köp-till-betaltjänst för alla slags varor eller tjänster. Ingen mer leverantörsintroduktion, kamp med efterlevnad eller brist på transparens. Du driver alla dina leverantörer genom oss. Och bli av med dyra och tidskrävande procedurer.