Artikel

Automatisering fortsätter att öka: 7 av 10 företag har påbörjat resan

Deloitte’s Intelligent Automation Survey 

Deloittes senaste Intelligent Automation Survey visar att 73 procent av företagen nu påbörjat automatisering i sin verksamhet – en ökning från 58 procent året innan. Två av tre uppger att de nyttjat automatisering för att hantera pandemins effekter.

Robotar har varit självklara på arbetsplatsen i många år nu, trots en historia av oro kring hur det påverkar anställda och jobben i stort. Deloittes senaste Intelligent Automation Survey, utförd i mitten av 2020, tittar närmare på hur långt företag kommit med sin automatering, hur pandemin påverkat deras strategier, vilka teknologier som är vanligast och vad som krävs för att implementera automatisering i större skala och för att åstadkomma önskat resultat.

Rapporten visar bland annat:

  1. Av de 73 procent som implementerat automatisering har 13 procent gjort det i större skala. Dessa företag skiljer sig från övriga på framför allt ett område: attityden till förändring. 
  2. Två tredjedelar av respondenterna har använt automatisering för att hantera pandemins effekter, och en tredjedel har som en del i detta investerat mer i molnbaserad automatisering. 
  3. Intelligent automatisering har bevisats leda till minskade kostnader. Respondenterna förväntar sig i genomsnitt 24 procent lägre kostnader inom fokusområden de kommande tre åren.
  4. Att ha en robust och realistisk strategi för intelligent automatisering är en förutsättning för att lyckas. Men endast en tredjedel har en sådan på plats.
  5. 80 procent håller med om att process mining leder till bättre resultat, men endast 20 procent använder det idag.

För att läsa mer om respektive del, ladda ner rapporten i sin helhet.
 

Sammanfattningsvis kan vi se att många gjort stora framsteg inom intelligent automatisering. De som ser störst effekt av processautomatisering och upplever att det skapar värde har en tydlig strategi, driver ofta arbetet på ledningsnivå och rullar ut projektet i hela organisationen.

Patrick Barenthin, Senior Manager inom Strategy, Analytics and M&A på Deloitte

Ladda ner rapporten
Hade du nytta av den här informationen?