Artikel

Tech Trends 2021

Vilka teknologi-trender har störst potential att påverka din verksamhet?

Tolfte utgåvan av Deloittes årliga rapport Tech Trends identifierar nio trender som kommer att påverka företag under de kommande 18–24 månaderna, och ger tech-ledare, företagsledare och styrelser värdefulla insikter kring strategi, risker och ekonomiska följder.

1. Teknologi möjliggör agila affärsstrategier

Nya teknologier är en källa till konkurrenskraft för vissa företag, men hotar existensen för andra. Ett resultat av detta är att skiljelinjen mellan affärsstrategi och teknologistrategi suddas ut allt mer – respektive part föder in information i den andre.

Framåtriktade affärsstrateger ser bortom sin verksamhets befintliga tech-förmågor och marknader, för att identifiera framtida möjligheter att med hjälp av teknologi expandera till nya marknader eller hitta andra nya sätt att skapa framgång. Men ett komplext spektrum av möjligheter och osäkerheter kan ibland bli för mycket för den mänskliga hjärnan att hantera på egen hand. Därför vänder de sig till strategiska plattformar med avancerad analysförmåga, automatisering och AI. Företag använder denna typ av verktyg för att löpande identifiera interna och externa strategiska influenser, underbygga strategiska beslut och bevaka utfallet. På så sätt förvaldas den strategiska utvecklingen från att ha varit en oregelbunden och tidskrävande process, till något kontinuerligt och dynamiskt som hjälper strateger att vidga sina vyer och tänka större och mer kreativt kring framtida möjligheter.

2. Nya teknologier driver moderniseringsstrategin

Modernisering av äldre system (legacy systems) och att migrera dem till molnet kan frigöra ett företags digitala förmågor. Men fram till nyligen kunde det också skjuta företagets digitaliseringsbudget i sank. För många kan kostnader kring moln-migrering och annan modernisering verka avskräckande, men vi ser en trend i att CIO:er utforskar nya innovativa sätt att hantera denna ofta nödvändiga uppgift. Till exempel möjliggör nya teknologier att moln-migrering blir både billigare och enklare att hantera. Vissa väljer också att flytta nyckelverktyg till mer kraftfulla plattformar, inklusive ”low code”-lösningar. Slutligen väljer många att uppgradera sina ERP-system genom att minska teknisk skuld och migrera mindre kritiska förmågor till andra plattformar. I ett affärsklimat som definieras av historisk osäkerhet, kan dessa innovativa sätt att få ut mer värde från verksamhetens legacy-system snart finnas på varje CIO:s transformationsagenda.

3. Distributionskedjan förvandlas från kostnad till värdeskapare

Distributionskedjor, som sedan länge ansetts som en affärskostnad, förflyttas nu från back-office till den värdeskapande fronten av kundsegmentering och produktdifferentiering. Framåtblickande tillverkare, detaljhandlare, distributörer och andra utforskar nu hur distributionskedjor kan utvecklas från kostnadsställe till kundfokuserad värdeskapare genom att extrahera ytterligare värde från den data som samlas, analyseras och delas över distributionsnätverket. De utforskar också möjligheter kring robotar, drönare och avancerad mönsterigenkänning för att göra fysiska interaktioner inom distributionskedjan mer effektiva och säkra för anställda.

Att transformera etablerade distributionskedjor till robusta, kundfokuserade distributionsnätverk innebär en utmaning och kommer att vara en kontinuerlig resa för många företag – och samtidigt av yttersta vikt. De förändringar vi sett till följd av covid-19 kan mycket väl vara den nya normen. När nästa nya globala händelse inträffar, kan ledare inom distribution och teknologier omöjligen påstå att de inte såg förändringen komma.

4. MLOps: Industrialiserad AI

Sofistikerade modeller för maskininlärning (ML) hjälper företag att effektivt upptäcka mönster, identifiera avvikelser, ställa prognoser, fatta beslut och generera insikter. I takt med att maskininlärning och AI blir alltmer centralt för verksamhetens prestation, inser alltfler företag att de behöver skifta från individuella hjälteinsatser till processbaserad prestanda för att effektivt förflytta ML-modeller från utveckling till produktion och ledning. Däremot är många bakbundna i sina omständliga och bräckliga utvecklings- och driftsättningsprocesser som gör det svårt att experimentera och förhindrar samarbete mellan produktteam, driftpersonal och dataingenjörer. I takt med att AI och ML mognar, kan företag med hjälp av god ingenjörskonst och operationell disciplin hjälpa organisationer att tackla dessa utmaningar och på ett effektivt sätt skala AI för att möjliggöra affärstransformationer.

För att realisera de bredare transformativa fördelarna med AI och ML, måste konstfärdigt utformad AI lämna plats åt automatiserade och industrialiserade insikter. In träder MLOps, även känt som ML CI/CD, ModelOps samt ML DevOps: tillämpningen av DevOps-verktyg och angreppssätt kring modellutveckling och leverans för att industrialisera och skala upp maskininlärning – från utveckling och driftsättning till kontinuerligt underhåll och styrning.

5. Värdekedjan för datahantering anpassas till ML-eran

Med maskininlärning (ML) redo att stödja och i vissa fall ersätta mänskligt beslutsfattande, inser IT-chefer, dataingenjörer och CIO:s att det traditionella sättet att organisera data för att människor ska kunna ta del av den inte kommer att fungera i en kommande era av AI-baserat beslutsfattande. Det lämnar alltfler framåtfokuserade företag med endast en väg framåt: För att deras ML-strategier lyckas, måste de fundamentalt förändra hela värdekedjan för datahantering från början till slut.

Företag börjar i allt större utsträckning att hantera denna utmaning genom att omforma sättet de samlar, lagrar och behandlar data. Som en del av detta, använder de en rad verktyg och angreppssätt som inkluderar avancerad datainsamling- och strukturering, analys för att kartlägga kopplingar i ostrukturerad data och nästa generations molnbaserade datalagring för att stödja komplex modellering. Sammantaget kan dessa verktyg och teknologier hjälpa organisationer att nyttja ökande datavolymer till att bygga en framtidssäkrad grund för en ny era i vilken maskiner inte bara förstärker den mänskliga beslutsprocessen utan även möjliggör realtidsbeslut på en skala som människor själva inte kan hantera.

6. Zero trust: En ny era för cybersäkerhet

Sofistikerade cyberattacker och föränderliga företagsmiljöer har underminerat den traditionella – och något bristfälliga – ”slott och vallgrav”-approachen till cybersäkerhet. Zero trust härleds ur konceptet kring att moderna företagsmiljöer kräver en annan angreppsvinkel för säkerhet: det finns inte längre en tydligt definierad domän inom vilken användares identitet, enheter, platser och andra variabler automatiskt är betrodda. Inom Zero trust-arkitekturer ska varje åtkomstförfrågan valideras baserat på alla tillgängliga datapunkter, inkluderat användaridentitet, plats och andra variabler som delger en kontext till varje anslutning och möjliggör mer nyanserade och riskbaserade beslut. Data, applikationer, arbetsbelastning och andra resurser hanteras som individuella enheter för att begränsa säkerhetsläckor och åtkomst ges baserat på premissen minsta möjliga rättighet.

Den automatisering och arbetsinsats som krävs för att framgångsrikt implementera säkerhetsarkitektur enligt Zero trust kan hjälpa till att stärka förhållningssätt kring säkerhet, förenkla styrning och hantering av säkerhet, förbättra slutanvändarupplevelsen samt stödja moderna företagsmiljöer. Skiftet till Zero Trust kan kräva omfattande insatser och planering, inklusive att hantera grundläggande utmaningar inom cybersäkerhet, automatisering av manuella processer, och planering av genomgripande ändringar inom säkerhetsorganisationen, det tekniska landskapet och företaget självt.

7. Den digitala arbetsplatsen startar om

Medan världens största och mest oplanerade experiment kring distansarbete pågår, väcks många hittills obesvarade frågor: När situationen stabiliserats, kommer distansarbete att vara regel eller undantag? Är en arbetsstyrka som jobbar på distans hållbar? Hur kommer produktivitet och anställdas hälsa att påverkas? Kommer innovation stryka på foten i avsaknad av de personliga mötena kollegor emellan? Vilken roll kommer det fysiska kontoret att spela

Företag kan lära sig att överbrygga den digitala arbetsplatsens tillkortakommanden genom att nyttja dess positiva sidor, inklusive den data som genereras av de anställdas verktyg och plattformar. Detta kan hjälpa företaget att optimera både de individuella och teamets prestationer samt skräddarsy de anställdas upplevelser genom personliga rekommendationer, för att på så vis göra distansarbetet till något mer än en proxy av det traditionella kontoret. Och medan platskontor och högkvarter utvecklas, kan företag använda den informationen för att skapa livfulla, produktiva och kostnadseffektiva kontor som är sömlöst integrerade med distansarbetet.

8. Digitalt möter fysiskt: Nya användarupplevelser skapas i större skala

När vi blickar tillbaka kommer 2020 troligen att ses som en vändpunkt där majoriteten av befolkningen anammade digitala interaktioner i det dagliga livet – antingen genom att arbeta hemifrån, studera på distans eller handla mat online. Trots utbredningen av digitala interaktioner längtar många till dagar med direkt personlig interaktion. När vi blickar framåt förväntar vi oss att konsumenter inte längre kommer att nöja sig med distinkt fysiska eller digitala kundupplevelser: De kommer att förvänta sig en blandning med det bästa från båda världar – tydligt personifierade och tillgängliga på plats utan att offra bekvämligheten i uppkopplade tjänster. Inom loppet av 18–24 månader förväntar vi oss att fysiska och digitala upplevelser blir mer sömlösa och sammanlänkade. Interaktioner offline och online kommer inte längre att utgöra separata upplevelser – kundens resa kommer att innehålla både fysiska och digitala element som är integrerade och medvetet utformade för att skapa en sömlös varumärkesupplevelse som är skräddarsydd för den individuella kundens beteenden, attityd och önskemål.

9. Techledarens centrala roll i att skapa mångfald och inkludering

Många organisationer ser mångfald, jämlikhet och inkluderande (DEI – Diversity, Equity, Inclusion) som naturliga rättesnören i verksamheten, där ett ökande antal företag anammar holistiska, genomgripande strategier för de anställda som förebygger fördomar och ojämlikhet och stärker företaget och de anställdas arbete. Medan HR-anställda ofta leder mångfalds- och jämlikhetsstrategier, spelar tech-ledare en central roll som strategisk partner genom att utforma, utveckla och etablera teknologidrivna lösningar för att hantera alltmer komplexa utmaningar avseende de anställdas mångfald, jämlikhet och inkluderande. Under kommande månader, förväntar vi oss att företag anammar nya verktyg som nyttjar avancerad analys, automation och AI, inklusive tolkning av naturligt språk och maskininlärning för att stötta i att informera, leverera samt mäta påverkan av DEI.

Hade du nytta av den här informationen?