Perspektiv

Social Progress Imperative

Deloitte's strategic partnership with SPI

Ett robust och välmående samhälle behöver både ekonomisk utveckling och sociala framsteg. Deloitte och dess medlemsföretag, Social Progress Imperative och ledare från den akademiska världen och andra organisationer samarbetar för att belysa hinder för att uppnå utveckling.