Artikel

The Open Talent Economy

People and work in the borderless economy

Välkommen till den öppna talangekonomin - en ny era i talent managemet. Detta samarbetsstyrda, transparenta, teknologidrivna och snabbrörliga sätt att göra affärer har förändrat talangmarkaden. Läs om den nya situationen i denna nya rapport.