Nyheter

Tullverket kontrollerar ursprungsdokumentation

Fullt fokus på styrkande handlingar

Tullverket har kontrollerat godkända förmånsbehandlingar genom stickprov, men efter EU-kommissionens granskning, så har det beslutats att alla förmånsbehandlingar som importörerna har yrkat på i efterhand ska kontrolleras.