Artikel

Avdragsrätt för moms vid försäljning av dotterbolag

Tax Alert

I en dom från den 16 maj 2017 har Högsta förvaltningsdomstolen, med hänvisning till ny praxis från EU-domstolen, uppdaterat sin syn på avdragsrätten.