Artikel

IFRS i fokus

IFRS 17 Försäkringsavtal - ökande förväntning på försäkringsbolagen

IFRS 17 kräver betydligt mer datahantering till följd av mer detaljerade värderingar av försäkringsåtaganden, omräkning av jämförelsetal vid förstagångstillämpning och väsentligt utökade upplysningskrav.