Správa o nesplácaných bankových úveroch 2018

Zadlženosť domácností sa v posledných rokoch zdvojnásobila, podiel nesplácaných retailových úverov klesá.

Dozvite sa viac