Banking and Insurance Forum 2018

Dôkladné poznanie zákazníka – cesta k úspechu

O konferencii