Crunch time: Financie na hrane

Zoznámte sa s disruptívnymi digitálnymi technológiami a ich dôsledkami na oblasť financií.

Viac informácií