Poznatky

Prieskum medzi finančnými riaditeľmi v strednej Európe za rok 2021

Pozývame finančných riaditeľov do vybraného okruhu respondentov v súvislosti s 13. vydaním prieskumu medzi finančnými riaditeľmi v strednej Európe. Zapojte sa do prieskumu a podeľte sa s nami o svoje názory na aktuálnu a budúcu ekonomickú situáciu.

Za posledných 10 rokov Deloitte vykonal prieskumy, ktoré skúmajú aktuálne názory a opatrenia finančných riaditeľov z najväčších a najvplyvnejších spoločností v strednej Európe.

Prieskum je každoročným barometrom postojov a stratégií finančných riaditeľov v tomto regióne. Prieskum porovnáva názory na ocenenia, riziká
a financovanie. Najdôležitejšie je však to, že predstavuje neoceniteľný nástroj, ktorý umožňuje finančným riaditeľom porovnať ich vlastné finančné názory
s názormi kolegov z podnikovej sféry v strednej Európe. 

Cieľom tohtoročného prieskumu je zachytiť zmeny v názoroch finančných riaditeľov na rôzne témy vrátane rizika, rastu HDP, finančných priorít
a najaktuálnejších problémov, ktorým čelia spoločnosti. Chceme tiež pochopiť, nakoľko sú si finanční riaditelia istí hlavnými faktormi ovplyvňujúcimi rozhodnutia o fúziách a akvizíciách, medzi ktoré patria napr. politické
a regulačné prekážky alebo ekonomická situácia. Zároveň skúmame ciele spoločností a ich priority pri realizácii fúzií a akvizícií.

Keďže z dôvodu pandémie COVID-19 došlo k zmenám v hlavných trendoch
v pracovnej oblasti, zisťujeme odhady finančných riaditeľov, do akej miery bude možné vykonávať prácu na diaľku v najbližších mesiacoch, ako aj odhady nákladov na zvyšovanie a zmenu kvalifikácie zamestnancov v uplynulých mesiacoch.

Bolo to užitočné?