Hizmetlerimiz

Denetim Hizmetleri

Türkiye’nin en büyük bağımsız denetim kadrosuna sahip ekibimiz, güçlü sektör bilgisi ve tecrübesi ile donanmış, deneyimli ve uzman profesyonellerden oluşmaktadır. Risk odaklı denetim yaklaşımımız, işbirlikçi ve her konuda danışılabilen, kolay erişilebilen ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlayan ekibimiz ile müşterilerimize fark yaratan hizmetler sunmaktayız.

Bağımsız Denetim

  • Şirketlerin finansal bilgilerinin, düzenleyici kurum ve kurullarca belirlenen standartlara uygunluğu ve doğruluğunu tespit etmek için bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak denetlenmesi ve raporlanması
  • Kullanılan muhasebe politikalarının ve şirket yönetimi tarafından yapılan önemli tahminlerin incelenmesi

Bağımsız Sınırlı İnceleme

  • Finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerden bilgi toplanması
  • Analitik inceleme ile diğer inceleme tekniklerinin uygulanması

Üzerinde Önceden Mutabakata Varılan Prosedürlere Uygunluk Denetimi

Denetim niteliğindeki işlere ilişkin gerçekleştirilecek çalışma ve/veya uygulamalar üzerinde mutabakata varılması ve yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen fiili bulguların raporlanması

Finansal Tablo Hazırlama Hizmeti

  • Finansal bilgilerin elde edilmesi, sınıflandırılması ve özetlenmesi
  • Mali tabloların (bu, tam bir mali tablo seti olabilir ya da olmayabilir) hazırlanması

Uygunluk Denetimi

İşletmelerin faaliyetlerinin ya da işlemlerinin belirli yöntem ve kurallara, ilgili mevzuata uygun olup olmadığının belirlenmesi