Hizmetlerimiz

Denetim Yaklaşımımız

En iyi hizmet sizi tanımakla başlar… Risk odaklı denetim yaklaşımımız ve sektörünüzde tecrübeli ekibimizle sizin işiniz; bizim önceliğimizdir.

Müşterilerimiz için sağlanacak hizmetlerde önceliğimiz; denetim kalitesinin sağlanmasıdır. Hedeflediğimiz başlıca amaç ise müşterilerimizin üst düzey yönetimine, yönetim kuruluna ve hissedarlarına karşı finansal tabloların doğruluğu üzerine belirteceğimiz görüş ile ilgili olan profesyonel sorumluluğumuzun yerine getirilmesidir.

Deloitte Audit olarak bilinen yaklaşımımız, müşterilerimizin faaliyetlerini kapsamlı bir şekilde anlamamızı gerektiren yenilikçi, teknolojik, faaliyet odaklı ve tüm yılı kapsayan bir denetim yaklaşımıdır. Finansal tabloların denetim sürecinin bir parçası olarak müşterilerimize, yüksek kaliteli ve risk azaltıcı denetim hizmetleri sunmaktayız.

Denetim yaklaşımımızı oluşturan temel anlayış:
 • Son dakika sürprizlerinden uzak bir planlama ve koordinasyon,
 • Sektör odaklı ve gelişmiş teknolojilerin kullanımı,
 • Muhasebe ve raporlama ile ilgili gelişmelerin ve denetimle ilgili hususların görüşülmesi için zamanında, sağlıklı ve düzenli bir iletişimin sağlanmasıdır.

 

1. Ön Planlama Sürecinin Tamamlanması

 • Denetim riskinin ve risklere ilişkin aksiyonların belirlenmesi,
 • Denetim ekibinin ve sözleşme şartlarının belirlenmesi,
 • Şirket faaliyetlerine ve muhasebe sürecine ilişkin kapsamlı bilgi edinilmesi,
 • Yönetim seviyesi ve iş süreçlerine ilişkin kontroller hakkında kapsamlı bilgi edinilmesi,
 • Önemlilik seviyesinin belirlenmesi,
 • Denetim planının hazırlanması ve sunulması.


2. Denetim Planının Hazırlanması

 • Risklerin hesaplar ve muhtemel hatalar seviyesinde değerlendirilmesi,
 • Kontrol testlerinin planlanması,
 • Diğer uzman raporlarının kullanılmasına ilişkin planlama yapılması,
 • Denetim testlerinin planlaması.


3. Denetim Planının Uygulanması

 • Kontrol testlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Yönetim seviyesinde ve iş süreçlerine ilişkin kontrollerin yapılması,
 • Kontrollerdeki yetersizliklere ilişkin değerlendirme yapılması,
 • Denetim testlerinin uygulanması.


4. Raporlama ve Performans Değerlendirmesi

 • Bilanço tarihi sonrası olayların incelenmesi,
 • Yönetim temsil mektubunun alınması,
 • Denetim raporlarının, görüşünün ve tavsiye mektubunun yönetime sunulması,
 • Yönetim ve ortaklar için denetim çalışmasının sonuçlarının özetlenmesi,
 • Denetim çalışmaları kalite değerlendirmesinin uygulanması.