Görüşler

Blokzincir Potansiyelinin Keşfi

2018 Yılı Türkiye Blokzincir Araştırması

TÜSİAD ve Deloitte iş birliğiyle 2018 yılının son çeyreğinde gerçekleştirilen Blokzincir anketinde iş dünyasının farklı sektörlerinde ve pozisyonlarında çalışan 155 katılımcının görüşleri alınmıştır. Anket; katılımcı profili, Blokzincir farkındalığı, Blokzincir teknolojisi ile ilişkili beklentiler, Blokzincir teknolojisinin uygulama alanları ve bu teknolojinin önündeki engel ve riskleri analiz etmek üzere 5 farklı katmanda hazırlanan sorulara yer vermektedir.

Bu anket ile Türkiye’de Blokzincir teknolojisine bakış açısı, teknoloji hakkındaki bilgi birikimi, şirketlerin ne ölçüde bu teknolojinin kullanımına hazır oldukları, mevcut durumda hangi şirketlerin Blokzincir özelinde bir inisiyatifi hayata geçirdikleri ile kısa, orta ve uzun vadede bu teknolojiyle ilgili planları sorgulanmış; anket sonuçları Deloitte’un küresel ölçekte gerçekleştirdiği 2018 Küresel Blokzincir Anketi sonuçları ile kıyaslanmıştır. Küresel gelişmeler göz önünde bulundurularak Türkiye’de Blokzincir teknolojisinin mevcut durumu ortaya koyulmuştur. Anket sonuçlarına göre Türkiye’de şirketler nezdinde Blokzincir teknolojisinin operasyonlara dâhil edilmesi konusunda farkındalık, bilgi ve eyleme geçme bakımından alınması gereken önemli bir mesafe olduğu görülmüştür. Mevcut durumda, katılımcıların büyük bir çoğunluğu; şirketlerinde bu teknoloji özelinde çalışan bir ekip olmadığını belirtmiştir. Öte yandan anket; katılımcıların mevcut yasal düzenlemeler, Blokzincir teknolojisinin somut uygulama örnekleri ve iş alanlarına etkileri konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları ve bu etkenlerin Blokzincir teknolojisinin hayata geçirilmesi önünde engel oluşturduğu gözlemlenmiştir. Bununla birlikte Blokzincir teknolojisinin beraberinde getireceği akıllı kontratlar ile iş yapabilme ve fiziki belgelerin güvenli bir biçimde dijitalleştirilebilmesi gibi başlıca faydalar nedeniyle, şirketlerin Blokzincir teknolojisi üzerinde planlarını 5 yıllık vadede yoğunlaştırdığı görülmektedir.

Faydalı buldunuz mu?