Analizler

Otomotiv Tüketicileri Araştırması

İleri araç teknolojileri

2019 yılı araştırmamız, mobilitenin evrimi ile ilgili öngörüleri, bağlantılı ve otonom araçlar, ulaşım tercihleri ve diğer değişimlerin insan hareketliliği üzerindeki etkilerine odaklanmaktadır.

Araştırmanın temel amacı şirketlerin öncelik, strateji ve yatırım kararlarının alınmasına ışık tutacak önemli soruları cevaplamaktır. Araştırmanın dört kilit bulguyu ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. İlk olarak, mobilite devrimi pruvadan esen sert rüzgarlarla karşı karşıya. Tüketiciler hala ağırlıklı olarak ulaşım için kişisel araçlarına güvenmekte. İkinci olarak, tüketiciler bağlantılı araçlar tarafından üretilen verilerin yönetimi konusunda hala şüpheciler. Tüketiciler bağlantılı araçlara yüksek ilgi gösterse de veri güvenliği konusunda kafaları karışık. Üçüncü olarak, Tüketicilerin otonom araçlara olan güveni iyileştirilmeli. Otonom araçlara karşı ciddi ölçüde ilgi duymakla birlikte bu araçların güvenli olup olmadığına dair çekinceleri var; özellikle otonom araçların trafiğe açık yollarda güvenli şekilde kullanıldığına dair kayıtları görmek istiyorlar. Dördüncü ve belki de kısa vade de en önemlisi olan Hibrit ve Elektrikli araçların ölçek yaratabileceklerine dair potansiyellerini açığa çıkardığını söylemek doğru olur.

Son olarak bu araştırmayı gelecek yıllarda da tekrar ederek trendlerin nasıl değiştiğini ve nereye evrildiğini, mobilite ekosisteminin nasıl farklılaştığını, dönüştüğünü ve bu dönüşüme etki eden ana faktörlerin neler olduğunu ortaya koyarak tüm paydaşlar için yararlı iç görüler elde etmeyi planlamaktayız.

Faydalı buldunuz mu?