Görüşler

Havacılık endüstrisinde inovasyonunun desteklenmesi için dijital risklerin yönetilmesi

Günümüzde gittikçe artan sayıda şirket, tipik çalışan ve müşteri bilgisi ihlaline, günlük operasyonların bozulmasına ve onarılamaz itibar kaybına sebep olan, havacılık endüstrisi için tehdit oluşturan siber saldırılara uğramaktadır. Rapor havayolu şirketlerinin alması gereken önlemleri açıklamaktadır.

Günümüzde gittikçe artan sayıda şirket, tipik çalışan ve müşteri bilgisi ihlaline, günlük operasyonların bozulmasına ve onarılamaz itibar kaybına sebep olan, havacılık endüstrisi için tehdit oluşturan siber saldırılara uğramaktadır.

Gerek havacılık endüstrisinin dinamikleri gerekse yolcu güvenliğinin doğasında olan riskler göz önüne alındığında havayolu şirketlerinin birçoğu olaya müdahale ve kriz yönetimi konusunda oldukça kapsamlı bilgi ve tecrübe sahibidir. Ancak siber saldırılar geleneksel güvenlik sorunlarından çok daha farklı ve daha karmaşık güvenlik sorunları ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle kurumların sadece verilerini, uygulamalarını ve altyapılarını korumak için önlemler almalarının yanı sıra, gerçekleşen siber saldırıların hasarlarını da asgari düzeye indirerek, günlük operasyonlarına mümkün olan en kısa sürede geri dönmeleri gerekmektedir.

Etkili bir siber risk yönetimi için kurumların; 

Güvenli olmaları: Ekosistem içerisinde bilinen ve gelişmekte olan tehditlere karşı koruma sağlamaları

Tedbirli olmaları: Önleyici görünürlük ve durumsal farkındalık sağlamaları

Dirençli olmaları: Saldırılar gerçekleştiğinde zararları minimize ederek, süratle tekrar saldırı öncesi haline gelme yeteneği geliştirmeleri gerekmektedir.

Havacılık endüstrisinde inovasyonunun desteklenmesi için dijital risklerin yönetilmesi
Faydalı buldunuz mu?