Görüşler

Biyokütlenin Altın Çağı

Rapor, gittikçe popülerliği artan biyokütleye dayalı enerji sektörü hakkında yatırımcılara biyokütle kaynakları ve teknoloji ile ilişkin teknik taraflarını özetlerken, konu hakkında mevzuatlar ve piyasanın sunduğu fırsatlar hakkında bilgi vermektedir

En basit tanımı ile bitki ve hayvanların (mikro-organizmaların) organik maddesi anlamına gelen biyokütle, enerjiye çevrilerek üç temel alanda kullanılmaktadır; elektrik, ısı ve ulaşım amaçlı kullanılan biyoyakıt üretimi. Biyokütle kaynaklarının biyokütle enerjisine çevrilme yöntemleri ve elde edilen 3 tip (katı, sıvı, gaz) biyoyakıtın hangi amaçlar ile kullanıldığının detayları okuyuculara biyokütle hakkında derin bilgi sunmaktadır. Raporun devamında ülkemizde ve dünyada yapılan teşvikler, mevzuatlar ve kanunlar ile ilgili detayları bulabilirsiniz.

Biyokütlenin Altın Çağı
Faydalı buldunuz mu?