Water tight

Görüşler

2017 Teknoloji Trendleri ve Enerji Endüstrisi

Kamu Hizmetlerinin Dönüşümü

Teknoloji Trendleri ve Enerji Endüstrisi 2017 raporu, Deloitte'un yıllık olarak yayınlanan ana raporlarından birisi olan Tech Trends 2017 raporunun enerji endüstrisi için özelleştirilmiş bir versiyonudur. Rapor kilit önemdeki trendlerin enerji ve kamu hizmetleri endüstrisini nasıl etkileyeceği konusunda görüşler sunmaktadır.

Kamu hizmetleri, yüksek potansiyele sahip sayısız yeni teknoloji ile çevrilidir. Ancak hangi teknolojiler esas değeri ortaya çıkarmak için üst düzeyde potansiyele sahiptir sorusu cevaplanması gereken önemli bir sorudur. Endüstriyi dönüştürebilecek en kritik yeniliği bulmak da benzer şekilde öneme sahiptir. Bu potansiyeli tanıyabilmek ve kullanabilmek için, kamu hizmetleri sadece değişimin sabit olduğu "kinetik işletmeler" haline gelmelidir. Rapor önümüzdeki 2 yıl içerisinde endüstriyi uçtan uca dönüştürebilecek blockchain, akıllı makinalar, sanallaştırma gibi trendlere odaklanıyor. 

2017 Teknoloji Trendleri ve Enerji Endüstrisi: Kamu Hizmetlerinin Dönüşümü
Faydalı buldunuz mu?