Görüşler

Yüksek kalorifik değerli kömür

Türkiye ve dünyada görünüm

Kömür, her ne kadar çevresel etkileri nedeni ile olumsuz algılara neden olsa da, global enerji talebini karşılamadaki payını göz ardı etmek mümkün değil. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin artan enerji ihtiyaçlarını karşılamak için nispeten ucuz ve erişilebilir bir kaynak olan kömüre dönüşleri yadsınamaz bir gerçek.

Sektörel kömür tüketimleri incelendiğinde, dünyada elektrik ve ısı üretiminin gerçekleştirildiği çevrim sektörü 2012 yılında 3,8 milyar ton eşdeğer kömür tüketimi gerçekleştirerek liderliğini sürdürmüş görünmekte. Türkiye’de de bu durum geçerliliğini koruyor.

Türkiye elektrik sektöründe ithal kömür santrallerinin payı 2013 sonunda yaklaşık 3,9 GW ‘ı geçmiştir. Artan elektrik talebi ve ithal kömürün sağladığı ekonomik avantajlar sayesinde önümüzdeki dönemde önemli bir büyüme beklenmektedir. Sadece 2014 yılının ilk 7 ayında 950 MW yeni kurulu güç devreye girmiştir. 2011 yılından bu yana doğal gaz yakıtlı elektrik üretim santrallerine gösterilen yatırım ilgisinin bir benzerinin son dönemde ithal kömür yakıtlı santraller için yaşandığı gözlenmektedir.

Doğal gaz santralleri ile ilgili soru işaretleri ve linyit sahalarının ekonomiye kazandırılma sürecinde yaşanan gecikmeler yatırımcıları tedarik riski düşük ve maliyet olarak avantaj sağlayan ithal kömür santrali kurmaya yönlendirmiş ve bu anlamda bir çok proje ortaya çıkmıştır. Faaliyet halindeki 7 santrale karşın çeşitli proje aşamalarındaki 33 santral bu anlamda önemli bir yatırım niyetini gözler önüne sermektedir.

Öte yandan Türkiye coğrafyası incelendiğinde, ithal kömür projelerine müsait hemen hemen her bölgede ciddi bir proje yoğunluğu olduğunu söylemek ve bu projelerin bazılarının yarıştan elenmelerini beklemek yanlış olmaz. 

Global trendler incelendiğinde ise Çin’in kömür talebinin gelişimi, ABD kaya gazı üretiminin kömür fiyatlarına etkisi, ülkelerin karbon politikaları kömür fiyatları üzerinde önemli belirleyiciler olarak ön plana çıkmaktadır.

 

Yüksek kalorifik değerli kömür
İlginizi çekebilir!

“Linyit Kömürü sahalarının ekonomiye kazandırılması”

Linyit kömürü sahalarının ekonomiye kazandırılması
Faydalı buldunuz mu?