Hizmetlerimiz

Suistimal İnceleme ve Önleme

Günümüzde suistimal skandalları, yeni kanunlar ve kurumsal yönetim gereklilikleri, suistimalin önlenmesinde ve incelenmesinde profesyonel destek almanın önemini arttırmıştır. Suistimal inceleme ve yönetme konusunda deneyimli ekibimiz, suistimal riskinizi yönetmenizde ve ihbarları incelemenizde sizlere kapsamlı çözümler sunmaktadır.

Deloitte’un derin bilgi birikimi ve tecrübeye sahip ekibi Sertifikalı Suistimal İnceleme Uzmanlarından; Sertifikalı İç Denetçilerden, Sertifikalı Etik Hackerlardan ve Sertifikalı Bilgi Güvenliği Uzmanlarından oluşmaktadır.

Suistimal incelemelerini hızlı ve profesyonel bir şekilde yapmak hem suistimalin tespit edilmesinde hem de suistimalin organizasyonda yaratacağı olumsuz etkileri mümkün olan en düşük seviyeye indirmede önemli rol oynamaktadır.İncelemeyi yaparken gizlilik ve yasal boyutları da göz önünde bulundurmak gerekmektedir.

Suistimal İnceleme ve Yönetme ekibimiz tarafından gerçekleştirilen incelemeler yasal tekniklere ve kanıtlara dayanmaktadır. Gerek avukatlarımızla gerekse müşterilerimizin avukatlarıyla birlikte çalışarak, davayı destekleyecek niteliktekteki kanıtların yasal olarak toplanmasını sağlamaktayız. Ekibimiz şüphelilerle ve tanıklarla görüşme yapma konusunda tecrübe sahibi olmakla birlikte, incelemelerde kanıt teşkil edebilecek e-posta ve bilgisayar dosyalarının tespit edilmesi için kullanılan bilgisayar kopyalama aracı gibi çeşitli teknolojik araçları da kullanmaktadır.

Ayrıca, İç kontrollerin değerlendirilmesindeki derin bilgi birikimimiz ve tecrübemiz ile, suistimale yol açabilecek kontrol eksikliklerini tespit edip, iyileştirme önerileri de sunmaktayız.

Suistimal Riskinin Yönetimi

Suistimalden tamamen kaçınmak mümkün olmadığı için bu riski yönetmeyi bilmek önemlidir. Kurumlar suistimali mümkün olduğunca önlemeyi ya da suistimal ortaya çıktığında kısa sürede aksiyon almalarını sağlayacak suistimal yönetim programına sahip olmalıdırlar.

Deloitte olarak suistimal riskini yönetmelerinde müşterilerimize aşağıdaki konularda hizmetler sunuyoruz.

  • Suistimal yönetimine ilişkin politika ve prosedürlerin oluşturulması,
  • Organizasyondaki suistimal riskinin tespit etmek üzere suistimal risk değerlendirmelerinin yapılması,
  • Organizasyonda suistimal riskinin yönetilmesine ilişkin rol ve sorumlulukların belirlenmesi,
  • Suistimale ilişkin bilgi ve farkındalığı arttırmaya yönelik eğitimlerin verilmesi,
  • Organizasyonun iş ve etik kurallarının oluşturulması,
  • İhbar mekanizmasının geliştirilmesinde destek olunması,
  • Suistimali önlemeye ve tespit etmeye yönelik iç kontrollerin belirlenip değerlendirilmesi.

Suistimal Riski Yönetimi

Yasaların suç saydığı fiillerden elde edilen geliri yurt dışına çıkarmak veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla, çeşitli işlemlere tâbi tutmak suç gelirlerinin aklanması olarak ifade edilmektedir.

Suç gelirlerinin aklanması ile daha etkin mücadele edilebilmesi ve mali sistemin suçlular tarafından kullanılmasının engellenebilmesi için, uluslararası ve iç hukukta finansal kuruluşlara ve diğer bazı meslek gruplarına yönelik bir takım yükümlülükler getirilmiştir.

Deloitte olarak müşterilerimize bu yükümlülüklere uyum konusunda süreçlerin ve kontrol noktalarının oluşturulması, senaryoların belirlenmesi ve mevcut süreçlerin etkinliğinin değerlendirilmesi hizmetleri vermekteyiz.

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanını Önleme Hizmetleri

İletişim

Kıvanç Çidam, Ortak

Kıvanç Çidam, Ortak

Finansal Danışmanlık Hizmetleri Lideri

Deloitte bünyesinde 22 yıldır çalışan Kıvanç Çıdam, 4 yıllık denetim ve 18 yıllık kurumsal finansman tecrübelerine sahiptir. Ayrıca 2008 yılında Deloitte Avustralya ofisinde de 6 ay süreyle çalışmıştı... Daha fazla

Özlem Ulaş, Ortak

Özlem Ulaş, Ortak

Finansal Danışmanlık Hizmetleri

Özlem Ulaş, Deloitte Finansal Danışmanlık bölümünde, Şirket Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı hizmetlerinden sorumlu Ortak olarak görev yapmaktadır. Profesyonel iş hayatına 2001 yılında başlayan Özl... Daha fazla