chief data officer

Görüşler

Türkiye’de finans dünyasında kadın

Kadın ve iş dünyası kavramları yan yana geldiğinde tartışma ilk önce ve sıklıkla sadece işgücüne katılım ve istihdam oranı bakımından kadın ve erkek arasındaki farklara ve kadınların katılım oranının arttırılması gerektiğine yoğunlaşmaktadır. Bu konu dünyanın da Türkiye’nin de gündemindeki önemli bir konudur. Dünyada erkeklerin işgücüne katılım oranı yaklaşık %80 iken kadınlarınki %50; bu oranlar TÜİK verilerine göre Türkiye için ise sırasıyla %71,6 ve %31,5’dir. Bu tablo alarm vermekle birlikte iş dünyasında kadın meselesi hakkında tartışılacak tek konu değildir. Zira kadınların temsil oranın yüksek olduğu ülkeler ve sektörlerde bile kadın çalışanların toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin çalışma hayatına yansıması ekseninde gelişen önemli sorunları mevcuttur. Örneğin, ülkemizde finans sektöründe kadınların iş gücünde temsil oranı % 50’nin üzerindedir; diğer sektörlere göre yüksek olmakla birlikte, bu rakam finans dünyasında kadınların liderlik seviyesindeki temsil oranı ile paralel olmadığı gibi, finans dünyasının kadın için mükemmel bir seçenek olduğu anlamına da gelmemektedir. Deloitte ve CFA Society İstanbul işbirliği ile yapılan ‘Türkiye’de Finans Dünyasında Kadın’ araştırmasının ortaya çıkardığı sonuçlara göre finans dünyasındaki kadınların iyileştirme beklediği birçok konu vardır.

Raporu indirmek için tıklayınız
Faydalı buldunuz mu?