Görüşler

Bağlı Çalışanlar

Dijital Çağa İlerlerken

Hizmet sektörünün en önemli kaynağı insanlardır. Sektörde yer alan işletmelerin istihdam rakamlarına bakıldığında dijital ve kültürel trendlerin bu işgücünü nasıl etkilediğini anlamak son derece önem kazanmakta. 2000 mavi ve beyaz yaka çalışanın katıldığı Deloitte araştırması çalışanların teknoloji kullanım seviyelerini ve iş yerinde kullandıkları teknolojilere karşı tutumlarını ölçümlüyor.

Raporun elde ettiği önemli sonuçlar ise şöyle:

  • Mavi yaka çalışanlar, beyaz yakalı meslektaşlarına oranla teknolojiden daha kopuk ve kendilerini "nadir kullanıcı" olarak tanımlıyorlar.
  • Mavi yaka çalışanlar için iş güvencesi, esneklikten daha önemli bir konu.
  • Beyaz yaka çalışanların yarıdan fazlası ise esnek çalışmayı dört gözle beklemekte.
  • Artan kar marjı baskısı, verimlilik artışı ve rakiplerden bir adım önde olma isteği mavi yaka çalışanların yoğun olduğu işletmelerin işgüçlerini teknolojiyle daha bağlantılı hale getirmek istemelerinin arkasındaki ana etken.
  • Beyaz yakaların yoğun çalıştığı işletmeler için ise yetenekli iş gücünün elde tutulması, artan gayrimenkul giderleri ve rakip baskısı bu motivasyonun ana sebebi.

 

Bağlı Çalışanlar: Dijital Çağa İlerlerken
Faydalı buldunuz mu?