Learning Solutions

Hizmetlerimiz

Değişim Liderliği ve Öğrenme

Değişen ekonomik ve politik çevre, şirketleri iş modellerini yeniden değerlendirmeye yöneltmektedir. Şirket birleşmeleri ve evlilikleri devam etmekte, bütçeler daralmakta, yeniden yapılanma faaliyetlerine başlanmakta ve yeni iş modelleri geliştirilmektedir. Çalışanlardan daha az olanakla daha fazla iş yapmaları, yaklaşımlarını değiştirerek bireysel ve organizasyonel performanslarını artırmaları beklenmektedir.

Değişim Liderliği

Değişim liderliği, çalışanları organizasyonel değişim sürecini destekleyerek üretkenlikteki kayıpları en aza indirmekte ve organizasyonların hedefledikleri noktaya ulaşmalarını sağlamaktadır. Etkin değişim liderliği, stratejik ve operasyonel gerçeklerle uyumu koruyarak ve çalışanların inanç ve davranışlarını kar odaklı olacak şekilde değiştirecek süreçler geliştirerek, kurumun gelişimine katkıda bulunmaktadır.

Deloitte, bilgi toplama ve değerlendirmedeki başarısı ispatlanmış yaklaşımı ve metotlarıyla, işletmenin değişime ne kadar hazır olduğunun teşhis edilmesi ve değerlendirilmesine yardımcı olmaktadır.
Değerlendirme ve analizler çalışanlara organizasyon yapısı hakkındaki görüşlerini belirtme ve daha yüksek verimlilik için neyin gerekli olduğunu düşündüklerini paylaşma fırsatı da vermektedir.

Değişim liderliği uygulamalarımız aşağıdaki ana hizmet alanlarında destek sağlamaktadır:
• Stratejik değişim
• Kurumsal kaynak planlama (ERP) uygulamaları
• İnsan kaynakları ve iş gücü değişimi
• Şirket satın alım ve evlilikleri

Öğrenme ve Gelişim

Etkin bir öğrenme stratejisinin iş stratejini destekleyen bir yapıda geliştirilmesi gerekmektedir. Hedeflerin tam olarak anlaşılmasıyla öğrenme stratejileri geliştirilmektedir.
Bu kapsamda müşterilerimize sunduğumuz hizmetler aşağıdakileri içermektedir:
• Organizasyonel öğrenme stratejisi ve planlama
• Öğrenim strateji ve “fayda - maliyet” analizi
• Öğrenim program tasarımı, uygulama ve değerlendirmesi
• Elektronik eğitim stratejisi ve planlaması
• Yetenek değerlendirmesi
• İnsan kaynakları ve iş gücü değişimi
• Şirket satın alım ve evlilikleri

Çalışanlarla İletişim

İç ve dış müşterilerle tutarlı iletişim kurmak, işletmelerin ekonomik koşullara uyum sağlamaya çalıştığı günümüzde bir zorunluluk haline gelmiştir. Stratejik inisiyatiflerin gerçekleştirilebilmesi; ancak temel stratejinin çalışanlarla doğru bir şekilde paylaşılması ve onlar tarafından sahiplenilmesiyle mümkündür.    
Etkin iletişim, değişim mecburiyeti ve projenin doğası hakkında net bir anlayış geliştirerek çalışanların desteğinin kazanılmasını sağlar. Uzmanlarımız etkin iletişim metotlarının hayata geçirilmesi konusunda hizmet sunmaktadır.